AMAVAT

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

amavat® jest jedną z wiodących kancelarii świadczącą usługi VAT Compliance dla sektora e-commerce w całej UE oraz w UK i Szwajcarii. amavat przejmuje złożone procesy międzynarodowych rozliczeń podatkowych, a także wspomaga swoich Klientów w prowadzeniu działalności zgodnie z europejskimi przepisami w zakresie podatku VAT.

EN

amavat® is one of the leading accounting firms providing VAT Compliance services for the e-commerce sector across the European Union, in the UK and Switzerland. amavat takes over complex international tax settlement processes and assists its Clients in conducting their business in compliance with European VAT regulations.