InPost

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

InPost jest największym niezależnym operatorem logistycznym w Polsce. Świadczy nowoczesne usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Obecnie InPost skupia się na działalności e-commerce, w szczególności na usługach kurierskich dla właścicieli i klientów sklepów internetowych.

EN

InPost is the largest independent logistics operator in Poland. It provides modern services to individual and corporate clients, including complex services dedicated to the e-commerce industry. Currently, InPost is focusing on e-commerce activities, particularly delivery services for online store owners and customers